डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लेखकाची माहिती :


विष्णू सखाराम खांडेकर - |

  जन्म : 19 जानेवारी 1898 (सांगली, महाराष्ट्र) -निधन : 2 सप्टेंबर 1976

 पदवीपूर्व शिक्षण घेतल्मानंतर शिरोडा इथे शाळेत 1920 ते 1938 पर्मंत शिक्षक म्हणून कार्मरत. 1939 ते 1946 पर्मंत कोल्हापूर इथे चित्रपटासाठी लेखन. 1955 मध्मे दृष्टिहीनत्व प्राप्त. प्रमुख पुरस्कार / सन्मान : ‘ममातिफसाठी साहित्म अकादमी पुरस्कार (1974), अकादमी फेलोशिप, पद्‌ भूषण.

 

 

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके