विश्वास पाटील लिखित 'झुंडीचे मानसशास्त्र' हे पुस्तक साधना प्रकाशनाकडून लवकरच प्रकाशित होत आहे.